Výber najpotrebnejších kníh na cestu do neba možno nájsť v naších knižniciach na adresách:

  1. www.scribd.com/pubuti/collections
  2. issuu.com/peter.emanuel.butora/stacks
  3. v Apple iBook obchode pod vydavateľom Peter Emanuel Bútora

Základné knihy pre katolíka na stiahnutie

KATECHIZMUS

RKC: Kristova pravda v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5).

RKC: Stredný katechizmus možno stiahnuť tu: v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5).

GRC: Náboženská prvouka (1947) v pdf.

GRC: Gréckokatolícky katechizmus (1943) možno stiahnuť tu:  v pdf (A5).

GRC: Katechizmus gréckokatolíckeho náboženstva (1948) možno stiahnuť tu: v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5) pdf (A4).

 

 MRAVOUKA

Kristova vôľa v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5).

Malá mravouka v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf.

 

HISTÓRIA

RKC: Stručná história Rímskokatolíckej Cirkvi: v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf.

RKC: Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na vývin cirkevných dejín Slovenska – Jozef Špirko; spracovaná v textovej forme od Bohuznámej osoby v pdf a tu staršie vydania v obrázkovej forme.

GRC: Istoria Cerkvi Christovoj dľa narodnych i hraždanskich škol – Gojdič (1934) v pdf.

GRC: Greko-katoličeskaja Cerkov - Hopko (1946) v pdf.

GRC: Dejiny greckokatolikov Podkarpatska 9.-18. storocie - Vladimirus de juxta Hornad v pdf.  

 

SVÄTÉ PÍSMO

Nový zákon (1949): v pdf.

Sväté Evanjeliá Písma Svätého s biblickými obrazmi v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo pdf (A4)

Starý a Nový zákon (1913-1925) (zatiaľ nekompletný SZ): v pdf a djvu

Starý zákon (1955) zoskenovaný v pdf.

 

MODLITEBNÉ KNIHY

RKC: Prameň z Boha (1948) v pdf

RKC: Nábožné výlevy (1945) v pdf.

RKC: Modlitba svätého ruženca v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A4).

RKC: Boh moja spása v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A4).

GRC: Molitvennik dla̕ členov obsčestva živoho rozovoho vinca (1917) v pdf

 

LITURGIA

RKC: Obradoslovie. Život s Cirkvou. Matej Zaťko; Základná liturgická príručka; 1948; SSV. plne digitalizovaná verzia na stiahnutie v pdf.

RKC: V službe oltára - Holúsek; Základná miništranská príručka; 1943; na stiahnutie v pdf.

GRC: Krátka gréckokatolícka liturgika (1972) v pdf

GRC: Liturgika greko-katholicseszkoho obrada (1917) v pdf

GRC: Mše svatá podle obřadu církve východní (1911) v pdf

 

ŽIVOTOPISY SVÄTÝCH

Na každý deň liturgického roku v slovenčine v pdf a v češtine pdf.

 

ASKETIKA

Nasledovanie Ježiša Krista od Kempenského v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5 formát).

Duchovný boj od Skupoliho v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5 formát).

 

ROZJÍMANIA

Od Lájoša Mülera (dokončené vydania) v pdf.

Život a učenie Ježiša Krista – Avancini v pdf.

 

SLOVENSKO

Na obranu dr. Jozefa Tisu:  Po Svätoplukovi druhá naša hlava od Konštantína Čulena v plne digitálnej podobe v ePub; v iBook obchode a na tlač v A5 pdf  . Tiež v zoskenovanej podobe v pdf.

RKC: