Kalendár

Vo fialovej farbe je pohyblivý sviatok a má prednosť pred stálym liturgickým kalendárom zobrazeným v zelenej farbe.

V červenej farbe sú pôsty.

Deň bez záznamu je feriálny.

Český tradičný liturgický kalendár

na rok 2021 si možno stiahnuť tu (Platí z časti aj pre Slovensko):