Kalendár

Vo fialovej farbe je pohyblivý sviatok a má prednosť pred stálym liturgickým kalendárom zobrazeným v zelenej farbe.

V červenej farbe sú pôsty.

Deň bez záznamu je feriálny.