Pravda o cirkvi

od biskupa Olivera Oravca, ktorý hovorí o problémoch súčasného katolicizmu.

„Ak je obava, že pri hájení pravdy vznikne pohoršenie, tak je lepšie, keď pohoršenie vznikne ako upustiť od hájenia pravdy.“  Sv. Gregor Veľký

„Kto sa poslušne podrobuje niečomu zlému je skôr buričom než poslušným.“
„Antikristus najskôr môže zviesť aj vyvolených, ak sa stane falošným pápežom, keď zaslepení ľudia sa budú domnievať, že je pravým pápežom…“ 
Sv. Bernard

„… pápež musí brániť vieru Katolíckej Cirkvi a nie zavádzať nové učenie ako vidíme u falošných pápežov, keď forsírujú ekumenizmus, náboženskú slobodu atď. Tiež pápeži nemôžu meniť podstatu sviatostí. Pápež nemôže zmeniť slová Kristove alebo miesto vína zaviesť pri omši coca-colu. Katolíci na Slovensku pre neznalosť týchto základných povinností pápeža si myslia, že on môže zmeniť všetko.“  Citované z knihy

  Po otvorení knihy priamo cez stránku Scribd, je si možné upravovať veľkosť písma.

Tiež je ju možné čítať cez aplikácie Scribd a Issuu v mobilných zariadeniach s Android, iOS a WindowsPhone.

Výhodou je, že si možno nastaviť vlastnú veľkosť písma a zostáva zapamätaná posledná čítaná pozícia.

Odkaz na priame stiahnutie knihy v PDF: Tu v A4 a tu v A5

a v ePub pre elektronické čítačky.

Buletín biskupa Olivera Oravca

Vydávaný biskupom od roku 2007 po rok 2014

Videá

V okne dole je zoznam nami zhromaždených videí o „katolicizme Novus Ordo“, tiež nazývaných „Nová cirkev“. Na pomýlenie mnohých sa necháva nazývať „Katolíckou cirkvou“, okupuje jej chrámy a inštitúcie.

 

Na pripomenutie, čo je sv. omša, tak ako to Cirkev vysvetluje:

  1. „Posledná večera, obeta sv. kríža a sv. omša je tá istá obeta Nového zákona. Číselne to boly tri sv. omše, ale podstatne jedna a tá istá.
  2. „Panna Mária stála pod krížom, teda pozorovala sv. omšu; my sme na sv. omši, teda stojíme pod krížom.
  3. Sv. omša je krátkym životopisom Krista Pána. Pri sv. omši sa deje za tridsať minút to, čo Kristus Pán vykonal na zemi za tridsaťtri rokov: prišiel medzi nás, učil nás, obetoval sa za nás.
    Katechizmus pre V. ročník ľud., I, triedu meštianskych a I. triedu stredných škôl – Štefan Herodek (1943)
  4. Znovusprítomnenie kalvárskej obety nekrvavým spôsobom.

 

Ak teda pri sv. omši stojíme pod krížom ako Panna Mária, možno pri kríži hrať hokej, futbal, tancovať, šašo omše, … alebo hrať kocky, ako vojaci, keď losovali o nezošívané rúcho Pána Ježiša?

 

V 40. videu (od 00:19) môžno vidieť, ako sa Bergoglio drží za „ručičky“ s iným mužom.