Pochválený buď Ježiš Kristus!

Na tejto webovej stránke je pôvodné učenie sv. Rímsko-katolíckej Cirkvi a katolíckej tradície – učenie sv. pápežov.

Teda nespočíva na nej prekliatie sv. Pavla apoštola z listu Galaťanom (1, 8-9.) za ohlasovanie falošného evanjelia.

 

Upozornenie návštevníkom

Prekliatie sv. Pavla apoštola sa vzťahuje aj na falošných „pápežov“. Vo svätom písme je hlas Všemohúceho Boha, ktorý sám hovoril aj cez Pána Ježiša Krista.

Sväté písmo nesmie nikto meniť, ani platný pápež. Lebo Pán Boh je nielen Bohom milosrdným, ale aj Bohom spravodlivým – trestajúcim.

Viac sa dozviete v knihe od biskupa Oravca Pravda o cirkvi.

Zverujeme tieto stránky pod ochranu Božského srdca Ježišovho a nepoškvrneného srdca Panny Márie.

 

PREČO ZACHOVÁVAME TRADÍCIU
RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI?

 

  1. Lebo veríme, že Bohočlovek Ježiš Kristus založil svoju Cirkev na Petrovi, ktorý bol umučený v Ríme. Preto sa nazýva Rímskou cirkvou a Peter bol jej prvým pápežom.

 

  1. Pán Ježiš nám určil za Učiteľa Cirkvi Ducha Svätého:

„No Obranca, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som hovoril.“ (Jn 14, 26.)

 

  1. Pán Ježiš prisľúbil Petrovi, že bude utvrdzovať svojich bratov vo viere. Teda aj Nástupca sv. Petra, pápež má nás utvrdzovať vo viere.

„No ja som prosil za teba, aby neprestala tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“ (Lk 22, 32.)

 

  1. Teda Cirkev, ktorú vedie Duch Svätý musí byť neomylnou inštitúciou, čo sa týka doktríny, sviatostí a prostriedkov svätosti.

 

  1. Duch Svätý vedie Cirkev cez Stolicu Petrovu, čiže cez Zástupcov Pána Ježiša alebo Nástupcov sv. Petra, teda cez pápežov.

 

  1. Vatikánsky koncil jasne učil, že táto Stolica Petrova (pápežský úrad) nikdy nebude poškvrnená žiadnym bludom, a nikdy nebude učiť proti už raz definovaným pravdám katolíckeho náboženstva.

„Duch Svätý nebol prisľúbený nástupcom sv. Petra, aby učili nové doktríny, ale aby posvätne chránili Božie zjavenie a poklad viery … a všetci pravoverní Otcovia vždy verili, že Stolica sv. Petra vždy zostane bez škvrny bludu a omylu...“ (Denzinger 1836)

 

  1. Pápeži a koncily vždy učili, že ani Cirkev nesmie zmeniť podstatu sviatostí, (čiže formu, matériu a intenciu.) (Denzinger 570m).

 

  1. To, že doktrína Cirkvi alebo úmysel pri sviatostiach sa musí vysvetľovať vždy rovnako, učili Lev XIII., sv. Pius X., Pius XII. a iní pápeži.

 

  1. Dnešná Novus ordo sekta, ktorá sa neprávom nazýva Katolíckou cirkvou, zmenila všetko, interpretuje všetko inak a propaguje vyslovene bludy: ekumenizmus, tzv. náboženská sloboda, falošná interpretácia sv. Písma, morálne princípy, atď.

 

  1. „Keď niekto prichádza k vám a neprináša túto náuku, neprijmite ho do domu, ba ani ho len nepozdravte, lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch!“ (2 Jn 1, 10. – 11.)

 

TEDA, AK NEJAKÝ MUŽ UČÍ INÚ DOKTRÍNU NEŽ JE V POKLADE KATOLÍCKEJ VIERY, ALEBO BLUD, NEMÔŽE BYŤ PÁPEŽOM A ORGANIZÁCIA, KTORÁ UZNÁVA BLUDÁRA ZA PÁPEŽA NEMÔŽE BYŤ KATOLÍCKOU CIRKVOU.

Biskup Oliver Oravec

17. január 2013.