Výber najpotrebnejších kníh na cestu do neba možno nájsť v naších knižniciach na adresách:

  1. www.scribd.com/pubuti/collections
  2. issuu.com/peter.emanuel.butora/stacks
  3. v Apple iBook obchode pod vydavateľom Peter Emanuel Bútora

Základné knihy pre katolíka na stiahnutie

KATECHIZMUS

Kristova pravda v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5).

Stredný katechizmus možno stiahnuť tu: v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5)

 

MRAVOUKA

Kristova vôľa v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5)

Malá mravouka v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf.

 

HISTÓRIA

Stručná história Rímskokatolíckej Cirkvi: v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf.

Cirkevné dejiny s osobitným zreteľom na vývin cirkevných dejín Slovenska – Jozef Špirko; spracovaná v textovej forme od Bohuznámej osoby v pdf a tu staršie vydania v obrázkovej forme.

 

SVÄTÉ PÍSMO

Nový zákon (1949): v pdf.

Sväté Evanjeliá Písma Svätého s biblickými obrazmi v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo pdf (A4)

Starý a Nový zákon (1913-1925) (zatiaľ nekompletný SZ): v pdf a djvu

 

MODLITEBNÉ KNIHY

Prameň z Boha (1948) v pdf

Nábožné výlevy (1945) v pdf.

Modlitba svätého ruženca v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A4).

Boh moja spása v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A4).

 

LITURGIA

Obradoslovie. Život s Cirkvou. Matej Zaťko; Základná liturgická príručka; 1948; SSV. plne digitalizovaná verzia na stiahnutie v pdf.

 

ŽIVOTOPISY SVÄTÝCH

Na každý deň liturgického roku v slovenčine v pdf a v češtine pdf.

 

ASKETIKA

Nasledovanie Ježiša Krista od Kempenského v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5 formát).

Duchovný boj od Skupoliho v iBooks obchode alebo priamo v ePub alebo v pdf (A5 formát).

 

ROZJÍMANIA

Od Lájoša Mülera (dokončené vydania) v pdf.

Život a učenie Ježiša Krista – Avancini v pdf.

 

SLOVENSKO

Na obranu dr. Jozefa Tisu:  Po Svätoplukovi druhá naša hlava od Konštantína Čulena v plne digitálnej podobe v ePub; v iBook obchode a na tlač v A5 pdf  . Tiež v zoskenovanej podobe v pdf.