Tradičná rímsko-katolícka knižnica

Výber najpotrebnejších kníh na cestu do neba možno nájsť v naších knižniciach na adresách:

  1. www.scribd.com/pubuti/collections
  2. issuu.com/peter.emanuel.butora/stacks
  3. v Apple iBook obchode pod vydavateľom Peter Emanuel Bútora